Komentář Martina Šmídy: Chráníme Bečvu na všech frontách. I před kontroverzní výstavbou přehrady Skalička.

09. 02. 2021
Komentář Martina Šmídy: Chráníme Bečvu na všech frontách. I před kontroverzní výstavbou přehrady Skalička.

Skaličce se věnujeme dlouhodobě, v květnu loňského roku Piráti Olomouckého kraje upozornili na rozporuplné vyjádření ministra zemědělství Miroslava Tomana, který vodní nádrž Skalička popisoval jako prostředek boje se suchem. Současná koncepce přitom s přehradou počítá jako s protipovodňovým opatřením.

Aniž by se kompetentní ministerstva věrohodně vyjádřila k rizikům souvisejícími s plánovanou výstavbou nádrže Skalička u Hranic na Moravě, snaží se v aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky změnit pojmenování záměru výstavby; dosavadní pojmenování plocha pro suchou nádrž navrhují přejmenovat na plocha pro vodní dílo.

Problém jsme řešili na konci ledna v úzké spolupráci s náměstkem hejtmana Janem Šafaříkem a jako Rada Olomouckého kraje zaslali Ministerstvu pro místní rozvoj jako garantovi Politiky územního rozvoje nesouhlasné stanovisko ke změně formulace a požadavek na ponechání současného znění až do doby zveřejnění výsledků studie.

Je pozoruhodné, že snahy o přejmenování záměru přicházejí ještě před dokončením studie hodnotící a porovnávající varianty vodního díla Skalička. Studie má například za úkol zhodnotit rizika pro rozsáhlý krasový systém zahrnující i Hranickou propast, tj. nejhlubší zatopenou jeskyni na světě a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Sdílíme obavy místních obyvatel Hranicka o budoucnost krasového systému, Lázní Teplice nad Bečvou a zdrojů pitné vody. Stejně tak vnímáme kritiku přírodovědců sdružených pod výzvou Spojená Bečva, kteří prosazují variantu suchého poldru.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....