Komentář Davida Hoška: Přerov musí vybudovat novou průmyslovou zónu

14. července 2021
Komentář Davida Hoška: Přerov musí vybudovat novou průmyslovou zónu

V současné době jsou průmyslové zóny jedním z nástrojů ekonomického rozvoje. Tyto plochy s sebou totiž přináší významný ekonomický přínos především v podobě nově vytvořených pracovních míst, která mají důležitý význam hlavně v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Navíc přináší i další možnosti odvíjející se z výše investovaného kapitálu příchozích investorů a druhu jejich podnikatelské činnosti, neboť na sebe vážou další synergické efekty, například další nová pracovní místa u subdodavatelů a navazujících služeb pro investory. V případě našeho města/regionu i rozvoj středního a vysokého technického školství. Dnes existují i průmyslové zóny, které jsou obsazeny pouze jedním strategickým investorem, který je navíc mnohdy ještě podporovaný vládou.

Město Přerov má v současné době pouze jednu průmyslovou zónu. Jedná se o areál bývalých strojíren, nad kterým však dobrovolně město ztratilo kontrolu, včetně možnosti podílet se na budování nových příležitostí. V tomto směru musíme jen doufat, že se v brzké době zlepší například dopravní infrastruktura, která by zlepšila pro případné nové akvizice logistiku pro zásobování nových fabrik a celý Přerov by tak mohl zvýšit v tomto směru svůj potenciál. Nová průmyslová zóna by mohla pomoci pozvednout úroveň celého regionu, ať je to novými pracovními místy, přilákáním nových menších podniků – subdodavatelů a v neposlední řadě mohou časem začít tito investoři cítit i jakousi odpovědnost za daný region (sponzorují různé společenské akce, podporují výzkum a vývoj…). Je ovšem potřeba, aby města i veřejná správa neustále jednaly s investory o vzájemných požadavcích, spolupráci, rozvoji regionu i řešení různých problémů. Důležité je rovněž zajistit i to, aby investoři po uplynutí a vyčerpání všech výhod neodcházeli i s výrobou jinam, což jde ruku v ruce s výše zmíněnou komunikací mezi investory a městy.

Přerov se musí snažit vybudovat novou průmyslovou zónu, která městu evidentně chybí. V současné době za okolními městy velmi zaostáváme a je to škoda. Je potřeba, aby vedení města podniklo potřebné kroky, pro vybudování průmyslové zóny a Přerov tak dostál pověsti "průmyslového města".

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.