Komentář Davida Hoška: Přerov musí vybudovat novou průmyslovou zónu

14. 07. 2021
Komentář Davida Hoška: Přerov musí vybudovat novou průmyslovou zónu

V současné době jsou průmyslové zóny jedním z nástrojů ekonomického rozvoje. Tyto plochy s sebou totiž přináší významný ekonomický přínos především v podobě nově vytvořených pracovních míst, která mají důležitý význam hlavně v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Navíc přináší i další možnosti odvíjející se z výše investovaného kapitálu příchozích investorů a druhu jejich podnikatelské činnosti, neboť na sebe vážou další synergické efekty, například další nová pracovní místa u subdodavatelů a navazujících služeb pro investory. V případě našeho města/regionu i rozvoj středního a vysokého technického školství. Dnes existují i průmyslové zóny, které jsou obsazeny pouze jedním strategickým investorem, který je navíc mnohdy ještě podporovaný vládou.

Město Přerov má v současné době pouze jednu průmyslovou zónu. Jedná se o areál bývalých strojíren, nad kterým však dobrovolně město ztratilo kontrolu, včetně možnosti podílet se na budování nových příležitostí. V tomto směru musíme jen doufat, že se v brzké době zlepší například dopravní infrastruktura, která by zlepšila pro případné nové akvizice logistiku pro zásobování nových fabrik a celý Přerov by tak mohl zvýšit v tomto směru svůj potenciál. Nová průmyslová zóna by mohla pomoci pozvednout úroveň celého regionu, ať je to novými pracovními místy, přilákáním nových menších podniků – subdodavatelů a v neposlední řadě mohou časem začít tito investoři cítit i jakousi odpovědnost za daný region (sponzorují různé společenské akce, podporují výzkum a vývoj…). Je ovšem potřeba, aby města i veřejná správa neustále jednaly s investory o vzájemných požadavcích, spolupráci, rozvoji regionu i řešení různých problémů. Důležité je rovněž zajistit i to, aby investoři po uplynutí a vyčerpání všech výhod neodcházeli i s výrobou jinam, což jde ruku v ruce s výše zmíněnou komunikací mezi investory a městy.

Přerov se musí snažit vybudovat novou průmyslovou zónu, která městu evidentně chybí. V současné době za okolními městy velmi zaostáváme a je to škoda. Je potřeba, aby vedení města podniklo potřebné kroky, pro vybudování průmyslové zóny a Přerov tak dostál pověsti “průmyslového města”.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....