Komentář Davida Hoška: Přerov musí vybudovat novou průmyslovou zónu

14. 07. 2021
Komentář Davida Hoška: Přerov musí vybudovat novou průmyslovou zónu

V současné době jsou průmyslové zóny jedním z nástrojů ekonomického rozvoje. Tyto plochy s sebou totiž přináší významný ekonomický přínos především v podobě nově vytvořených pracovních míst, která mají důležitý význam hlavně v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Navíc přináší i další možnosti odvíjející se z výše investovaného kapitálu příchozích investorů a druhu jejich podnikatelské činnosti, neboť na sebe vážou další synergické efekty, například další nová pracovní místa u subdodavatelů a navazujících služeb pro investory. V případě našeho města/regionu i rozvoj středního a vysokého technického školství. Dnes existují i průmyslové zóny, které jsou obsazeny pouze jedním strategickým investorem, který je navíc mnohdy ještě podporovaný vládou.

Město Přerov má v současné době pouze jednu průmyslovou zónu. Jedná se o areál bývalých strojíren, nad kterým však dobrovolně město ztratilo kontrolu, včetně možnosti podílet se na budování nových příležitostí. V tomto směru musíme jen doufat, že se v brzké době zlepší například dopravní infrastruktura, která by zlepšila pro případné nové akvizice logistiku pro zásobování nových fabrik a celý Přerov by tak mohl zvýšit v tomto směru svůj potenciál. Nová průmyslová zóna by mohla pomoci pozvednout úroveň celého regionu, ať je to novými pracovními místy, přilákáním nových menších podniků – subdodavatelů a v neposlední řadě mohou časem začít tito investoři cítit i jakousi odpovědnost za daný region (sponzorují různé společenské akce, podporují výzkum a vývoj…). Je ovšem potřeba, aby města i veřejná správa neustále jednaly s investory o vzájemných požadavcích, spolupráci, rozvoji regionu i řešení různých problémů. Důležité je rovněž zajistit i to, aby investoři po uplynutí a vyčerpání všech výhod neodcházeli i s výrobou jinam, což jde ruku v ruce s výše zmíněnou komunikací mezi investory a městy.

Přerov se musí snažit vybudovat novou průmyslovou zónu, která městu evidentně chybí. V současné době za okolními městy velmi zaostáváme a je to škoda. Je potřeba, aby vedení města podniklo potřebné kroky, pro vybudování průmyslové zóny a Přerov tak dostál pověsti “průmyslového města”.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mikuláš Ferjenčík navštívil Olomoucký kraj
03.09.2021

Mikuláš Ferjenčík navštívil Olomoucký kraj

Mikuláš Ferjenčík ve středu 1. září navštívil Olomoucký kraj a společně s dalšími kandidáty z tohoto kraje se zúčastnili prohlídky Přerovských strojíren, domu pro seniory v Pavlovicích u Přerova nebo například akce Živá ulice, kterou...

Vít Rakušan navštívil Prostějov a Olomouc
25.08.2021

Vít Rakušan navštívil Prostějov a Olomouc

V úterý 24. srpna navštívil předseda STAN Vít Rakušan Olomoucký kraj. Vydal se společně s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem lídrem Tomášem Müllerem a dalšími kandidáty nejprve do Prostějova a poté do Olomouce.

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE