Jaromír Horký: Zhodnocení Přerovské práce v opozici

19. 11. 2020
Jaromír Horký: Zhodnocení Přerovské práce v opozici

Jak se daří Pirátům v Přerově? Myslím si, že dobře. Ačkoliv jsme skončili v opozici, snažíme se být konstruktivní opozicí a ukázat, že i z opozice jsme schopni udělat mnoho práce. Dařilo se nám pravidelně navrhovat body z našeho programu. Bohužel však narážíme na úděl opozice, že většinu našich návrhů zařízne koalice zdržením se hlasování. Na časové ose přehledně vidíte, kdy a co jsme udělali. Pojďme si to rozebrat.

Komise města si sestavila koalice převážně ze svých přívrženců, výbory až na ty zákonné zrušila a těšila se, jak se zbavila dozoru a případné kritiky své práce. Nám se však daří dělat koalici hlídacího psa. Hned na začátku volebního období jsme si všimli nešvaru, kdy radní přestali zveřejňovat jmenovitá hlasování jednotlivých členů, což jsme před čtyřmi lety kvůli větší transparentnosti zavedli. Anonymita hlasování v radě města totiž znamená, že následně není dohledatelné, kdo jak hlasoval zejména v ošemetných záležitostech a nikdo z rady nemůže být hnán k odpovědnosti. Díky našim hlasům však tato neprůhlednost trvala jen krátce a hlasování je opět jmenovité.

Město by mělo být občanům blíže a my si uvědomujeme stále větší počet uživatelů sociálních sítí a jejich rychlost, proto jsme předložili návrh na zřízení oficiálních sociální sítí města. Uspěli jsme, ale jen částečně – oficiální stránky města na sociálních sítích se jmenují „Televize Přerov“.

Kromě toho, že se opakovaně účastníme celostátní akce Ukliďme Česko, zaměřili jsme se také na obnovu a zatravnění starých polních cest. Tento způsob představuje jednoduchý, rychlý a efektivní způsob, jak pomoci krajině k větší průchodnosti, přerušení erozních toků a biodiverzitě. Postavili jsme se za boj proti postřikům na plevely obsahujícím glyfosáty a po nezájmu zastupitelů jsme uspořádali petici, kterou podepsalo více než 600 občanů. Radní však ukázali svůj nezájem a ulice i pole jsou touto látkou postřikovány dál. Bojovali jsme se za občany Žeravic a odmítli vznik problematického zemníku. Iniciovali jsme také připojení se k memorandu proti kanálu Dunaj-Odra-Labe. Koaliční strany KDU-ČSL a ODS překvapivě tento návrh nepodpořily, navzdory svým celostátním proklamacím.

Jednou z našich hlavních předvolebních priorit byl participativní rozpočet. To je možnost pro občany navrhovat a sami rozhodovat o tom, co se má s částí rozpočtu města stát, co se má realizovat. Mohly by tak vzniknout zajímavé projekty, jako je tomu například v Brně. Někteří členové finančního výboru z koalice si však myslí, že jde o „Příliš přímý prvek přímé demokracie. Lidi by vymýšleli blbosti”. My raději dáváme na fakta a ne domněnky – z praxe jiných měst totiž víme, že tento způsob nakládání s veřejnými prostředky je velmi efektivní a přináší zajímavé výsledky. S tímto návrhem jsme však neuspěli.

Dlouhodobě se věnujeme majetku města a jeho špatnému stavu. Velká pasáž byl jeden z našich klíčových projektů, proto jsme opakovaně navrhovali různá řešení, jak pasáži vrátit zašlý lesk – beznázorová většina zastupitelů však stav pasáže za problém nepovažuje. Iniciovali jsme referendum o odkoupení administrativní budovy na nám. TGM 16 a budoucí přestavbou na radnici. Neboť návrh města neuvažuje o otevřené architektonické soutěži, která by pomohla, aby se dnešní negativní dominanta náměstí změnila v jeho skutečnou chloubu. Dozoru jsme podrobili i postup města při prodeji a nuceném stěhování klientů Českého červeného kříže z ubytovny v areálu výstaviště a upozornili na nezvládnuté postupy.

Některá témata zůstávají stále otevřená. Tak například už krátce po volbách jsme kritizovali případ uvolněného radního pro dopravu, což považujeme za jasnou politickou trafiku. Dřívější náměstek pro školství a sociální záležitosti by se totiž stal “pouhým” neuvolněným radním, kdy je finanční ohodnocení zhruba desetinové, než v pozici radního uvolněného, kterou nyní vykonává. Ani po dvou letech si nemyslíme, že za tyto peníze město dostává adekvátní protihodnotu: dopravní agenda města je pro nás nadále naprosto neuspokojující.

Jednou z našich hlavních programových priorit byl také projekt přírodního biotopového koupaliště na laguně. Předložili jsme návrh na pořízení studie proveditelnosti, která by prozkoumala možnost realizace tohoto zařízení. K překvapení všech se 22 zastupitelů alibisticky zdrželo a lepší zítřky přerovské laguny jsou ve hvězdách. Skrze našeho zastupitele Zdeňka Schenka jsme prosadili obnovu historické studny na Horním náměstí a vznikne tam tak nová dominanta.

V souvislosti s koronavirovou krizí jsme se rozhodli pomoci místním podnikatelům. Předložili jsme tak komplexní návrh, díky němuž mohli malí podnikatelé v Přerově obdržet 5 milionu korun, ušetřit na poplatcích za předzahrádky, odpuštění nájmu nebytových prostor a další výhody, které jim pomohou postavit se na nohy. Malí podnikatelé utváří život ve městě, který postupně však vysává velká obchodní galerii, je proto smutné, že “pravicová” koalice podnikatele nepodpořila a nebyla ani pro apel na občany, aby nakupovali v místních obchůdcích.

Jsem rád, že i v rámci opozice se podařilo vykonat mnoho práce. Celkově si myslím, že naše místní sdružení Přerov se mnohé naučilo a doufám, že zkušenosti přetavíme v další zlepšení života v Přerově. Nově zvolenému předsednictvu tak přeji mnoho úspěchů, které nás v Přerově, doufám, v blízké době čekají. Nadále se chci zabývat komunální politikou, jak to jen bude možné, nejvíce se však zaměřím na práci v zastupitelstvu Olomouckého kraje, kam jsem byl díky Vašim hlasům zvolen.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....