Jak třídit bioodpad z kuchyně

02. 08. 2018
Jak třídit bioodpad z kuchyně

Ze zkušeností víme, že ve směsném komunálním odpadu bývá až polovina bio-složky. Jedná se zpravidla o bioodpad z kuchyně. Přitom jakýkoli odpad rostlinného původu se může vyseparovat a buď rovnou kompostovat v domácím kompostu nebo se může pomocí svozu hnědých popelnic předat profesionálním kompostárnám.

Třídit bioodpad z kuchyně je jednoduché!

 1. Zvolte si vhodnou nádobu:
  • malou budete vynášet častěji, ale udržíte ji čistou,
  • větší nádobu budete vynášet méně často, ale může se stát, že začne zapáchat. Pak je třeba vhodné mít ji někde venku, na balkoně nebo za oknem.
 2. Bioodpad doporučujeme zabalit do papíru, eliminujete tak vytékání šťáv a budete udržovat nádobu čistou.

 3. Do bioodpadu můžete vyhazovat veškerý odpad rostlinného původu – slupky (od brambor, banánů, cibule, citrusů apod.), zbytky jídla (bez živočišné složky), ohryzky, odřezky, kávovou sedlinu i čajové sáčky. Dále do bioodpadu můžete přidat i ruličky od toaletního papíru, plata od vajec a další papírové obaly, které již nejdou znovu zpracovat jako papír. Kompostu (především tomu průmyslovému) nevadí ani použité papírové kapesníky.

Do bioodpadu nepatří:

 • maso, kosti a jiný odpad živočišného původu,
 • plasty, pokud není explicitně zmíněno, že jsou kompostovatelné,
 • použité jedlé oleje – jejich sběr zajišťuje obec zvlášť,
 • ostatní, jinak recyklovatelné, odpady.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....