Jak bude Olomouc od září svítit?

29. 01. 2019
Jak bude Olomouc od září svítit?

Olomouc, 29. 1. 2019 - Piráti a Starostové opakovaně upozorňují na nedostatek financí určených na veřejné osvětlení a provoz semaforů.

Piráti a Starostové předložili na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 14. 12. změnu navrhovaného rozpočtu. Rada města Olomouce v návrhu snižovala finance na veřejné osvětlení a světelnou signalizaci v kapitole objednávky veřejných služeb téměř o pět milionů (z 47,6 na 42,9). V průběhu roku 2018 byl přitom rozpočet upravován až na 49,1 milionů na veřejné osvětlení – očividně nestačila ani původně schválená částka.

V pozměňovacím návrhu jsme se snažili přesunout 4 miliony právě na veřejné svícení. „V této položce nejde tolik spořit, protože většinu nákladů tvoří spotřeba elektrické energie,“ argumentoval Josef Suchánek, zastupitel za Piráty a Starosty, který změnu předkládal. Podle našich analýz částka 42,9 milionů nemůže na celý rok 2019 stačit. Tento návrh byl však koalicí odmítnut.

O pět dní později, 18. 12. byl sepsán dodatek Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi městem Olomouc a Technickými službami města Olomouce, a.s. Na straně 25 tohoto dodatku, v příloze, která upravuje peníze určené na veřejné osvětlení a světelnou signalizaci, stojí: „Uvedená částka je nedostatečná a postačí k pokrytí provozovny VO a SSZ pouze do srpna 2019.“

„Nabízí se reakce ‚my jsme to říkali‘, ale raději bych se dozvěděl, proč byla naše změna odmítnuta, když bylo více než jasné, že finance na veřejné osvětlení nemohou stačit,“ uvedl Viktor Tichák, předseda Finančního výboru zastupitelstva a zastupitelského klubu Pirátů a Starostů. Pokud se rada spoléhá na rozpočtová opatření, dělá z rozpočtu na daný rok naprosto nevěrohodný dokument.

Nyní se tedy ptáme, kde chce Rada vzít peníze na pokrytí veřejného osvětlení do konce roku, a doufáme, že příště bude naše pádné argumenty brát vážně.

Graf: SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet po rozpočtových změnách na konci daného roku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....