Chce vedení města to nejlepší pro KaS centrum? Stačí vypsat architektonickou soutěž

12. února 2021
Chce vedení města to nejlepší pro KaS centrum? Stačí vypsat architektonickou soutěž

Dlouholetá otázka, co se stane s KASC, bude co nevidět zodpovězena. Poté, co byl vyřešen problém s případnou likvidací objektu, nás čeká neméně důležité rozhodnutí. Jak naložíme s objektem? Jeho zachování si přála naprostá většina obyvatel Prostějova.

Vedení města si nechalo zpracovat odhad investičních nákladů tří variant rekonstrukce. První varianta, která počítá s investicí okolo 50 milionů Kč, předpokládá pouhou základní opravu těch částí objektu, které jsou již za hranicí své životnosti. Pro morálně i technicky zastaralý objekt postrádá takováto investice jakýkoliv smysl

Druhá varianta, která se pohybuje řádově okolo 200 milionů, by už obsahovala nejen opravu nejnutnějšího, ale také značnou modernizaci. Třetí a zároveň nejdražší varianta počítá s kompletní rekonstrukcí okolo 300 milionů, která by prakticky znamenala ponechání půdorysu KASC a stavbu nové budovy. Dle slov náměstka Rozehnala panuje ve vedení města shoda nad druhou variantou. Při konzultacích, kterých jsme se jako zástupci opozice zúčastnili, panovala na tomto rozsahu v zásadě shoda.

Po úspěšné architektonické soutěži na řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města Prostějova, která dopadla výborně, jsme předpokládali, že se město bude ubírat touto cestou i při řešení KASC. Bohužel to tak zatím nevypadá a město podle všech dostupných vyjádření svých představitelů nepočítá s architektonickou soutěží.

Pro nás je naopak vyhlášení soutěže naprosto zásadní požadavek, bez kterého nemůžeme podpořit vyhlášení investičního záměru na celou rekonstrukci. Zastupitelé Pirátů a celý klub Na rovinu! trvá na transparentním jednání radních, participaci občanů při dílčích řešení investiční akce, a zejména intenzivní spolupráci s odborníky a architekty. Jedná se o investici v řádech sta milionů a budova bude mít životnost několik desítek let.

Žádáme po vedení města vypsání architektonické soutěže pod záštitou České komory architektů, která pozvedne jak politickou, tak kulturní úroveň města zpět do 21. století. Jedině tak je možné nalézt optimální a životaschopné řešení objektu odpovídající současným požadavkům.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Povinné zálohování PET lahví u nás nadělá víc škody než užitku

Olomouc, 24. 11. 2023 - Pro města a obce je v současnosti velkým tématem možné zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví. Na Ministerstvu pro životní prostředí se totiž připravuje novela zákona o obalech. Města, obce i kraje se však staví proti. Obávají se poškození současného systému třídění odpadů, který je funkční. Třídí přes 70 % Čechů (patříme tak mezi nejlépe třídící země v EU), přičemž PET lahví již dnes vytřídíme osm z deseti. Do roku 2029 se máme zlepšit ještě o jednu lahev, tedy na vytříděnost 90 %.

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

Piráty v Olomouckém kraji povede do krajských voleb současný krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída

25. 9. 2023, Olomouc - Piráti a Pirátky z Olomouckého kraje si v sobotu zvolili svého lídra do nadcházejících krajských voleb v roce 2024. Kandidátku povede Martin Šmída, současný pirátský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství. Mezi jeho priority patří boj proti klientelismu a papalášství, vyrovnané hospodaření kraje nebo péče o životní prostředí.