Chce vedení města to nejlepší pro KaS centrum? Stačí vypsat architektonickou soutěž

12. 02. 2021
Chce vedení města to nejlepší pro KaS centrum? Stačí vypsat architektonickou soutěž

Dlouholetá otázka, co se stane s KASC, bude co nevidět zodpovězena. Poté, co byl vyřešen problém s případnou likvidací objektu, nás čeká neméně důležité rozhodnutí. Jak naložíme s objektem? Jeho zachování si přála naprostá většina obyvatel Prostějova.

Vedení města si nechalo zpracovat odhad investičních nákladů tří variant rekonstrukce. První varianta, která počítá s investicí okolo 50 milionů Kč, předpokládá pouhou základní opravu těch částí objektu, které jsou již za hranicí své životnosti. Pro morálně i technicky zastaralý objekt postrádá takováto investice jakýkoliv smysl

Druhá varianta, která se pohybuje řádově okolo 200 milionů, by už obsahovala nejen opravu nejnutnějšího, ale také značnou modernizaci. Třetí a zároveň nejdražší varianta počítá s kompletní rekonstrukcí okolo 300 milionů, která by prakticky znamenala ponechání půdorysu KASC a stavbu nové budovy. Dle slov náměstka Rozehnala panuje ve vedení města shoda nad druhou variantou. Při konzultacích, kterých jsme se jako zástupci opozice zúčastnili, panovala na tomto rozsahu v zásadě shoda.

Po úspěšné architektonické soutěži na řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města Prostějova, která dopadla výborně, jsme předpokládali, že se město bude ubírat touto cestou i při řešení KASC. Bohužel to tak zatím nevypadá a město podle všech dostupných vyjádření svých představitelů nepočítá s architektonickou soutěží.

Pro nás je naopak vyhlášení soutěže naprosto zásadní požadavek, bez kterého nemůžeme podpořit vyhlášení investičního záměru na celou rekonstrukci. Zastupitelé Pirátů a celý klub Na rovinu! trvá na transparentním jednání radních, participaci občanů při dílčích řešení investiční akce, a zejména intenzivní spolupráci s odborníky a architekty. Jedná se o investici v řádech sta milionů a budova bude mít životnost několik desítek let.

Žádáme po vedení města vypsání architektonické soutěže pod záštitou České komory architektů, která pozvedne jak politickou, tak kulturní úroveň města zpět do 21. století. Jedině tak je možné nalézt optimální a životaschopné řešení objektu odpovídající současným požadavkům.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....