Zimní report z Pirátské Tvrze

20. prosince 2022
Zimní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s aktuálním zimním obdobím souběžně přichází i čas adventu a tak už jistě téměř každý zapálil několik svíček na svém adventním věnci a začali jsme si tak i ve svých domácnostech navozovat atmosféru blížících se vánočních svátků.

Rádi bychom Vám touto cestou chtěli velmi poděkovat za Vaši účast v komunálních volbách. Dostali jsme důvěru v podobě téměř 24% hlasů, což je více než dvojnásobný nárůst oproti minulému období a máme tak v období nynějším zastupitele tři. Ač nám výsledek přisoudil roli konstruktivní opozice, věříme, že se nám alespoň část z našeho programu podaří také realizovat a dále budeme fungovat jako poradní a kontrolní hlas v zastupitelstvu i prostřednictvím kontrolního výboru, kde máme předsedu a další dva členy. Stejně tak budeme navazovat na úspěšné fungování a vedení Kulturně-sportovní komise, kde se nám osvědčil model úzké spolupráce mezi všemi spolky napříč. Ostatně tuto komisi považujeme za živou duši městyse a tak bychom si Vás rádi rovnou dovolili co nejsrdečněji pozvat na další ročník akce Vítání jara aktivním způsobem, který měl minule velmi hojnou účast, jenž se bude konat v sobotu 25.3. 2023.

V listopadu proběhla volba nového předsednictva místního sdružení Pirátská Tvrz. Předsedou byl opětovně zvolen Radek Vojtek. Místopředsedy pak Jan Koutný a Soňa Pechová. Náš předseda se stal od října také členem Komise pro mládež a sport Olomouckého kraje. Pro rok 2023 máme naplánovanou opět širokou škálu nejrůznějších akcí, které budeme buď sami pořádat a nebo je spoluorganizovat. Například tradiční dobrovolnická ekologická akce Ukliďme Česko proběhne 1.4. 2023. Dále nás čekají kulturní akce jako VyOsení nebo Kytary in Majetín, či sportovní v podobě různých turnajů a spoustu dalšího.

Veškeré naše činnosti a aktivity pravidelně zveřejňujeme a informujeme o nich na našich komunikačních kanálech – webu a facebooku Pirátská Tvrz. Najdete zde také mj. termíny zasedání a tím pádem třeba i možnosti jak se zapojit nebo kde se můžeme potkat a prodiskutovat náměty ke zlepšení. Přejeme Vám pohodové, klidné a krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví, lásky, pevných nervů, ale i radostných okamžiků do nového roku.

Radek Vojtek Předseda MS Pirátská Tvrz a kolektiv Pirátské Tvrze

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články