Komunální volby 2018 v Hranicích

Kandidáti

Volební program

Radnice

 • Zajistíme nezávislé audity jednotlivých odborů města a příspěvkových organizací města.
 • Prosadíme efektivní opatření proti korupci a zvýhodňování.
 • Dohlédneme na transparentní hospodaření města a příspěvkových organizací města.
 • Prosadíme participativní rozpočet jako součást rozpočtu města.
 • Zasadíme se za plnou digitalizaci úřadů a dostupnost informací pro občany.
 • Dohlédneme na vstřícný přístup úředníků města k občanům.

Město

 • Prověříme již připravované a probíhající investice výstavby komunikací a bytů.
 • Přiblížíme plán rozvoje města potřebám obyvatel a místních podnikatelů.
 • Podpoříme statut Smart City ve všech oblastech jeho významu.
 • Dohlédneme na koncepčnost kultury ve městě s posílením tradic.
 • Podpoříme podnikatelské aktivity a pestrost pracovních příležitostí.

Občan

 • Podnítíme vstřícnost vůči obyvatelům, jejich aktivitám a potřebám.
 • Umožníme začlenění sociálně slabších a vyloučených skupin do společenského a kulturního dění.
 • Prosadíme zachování a novou výsadbu zelených zón.
 • Podpoříme rozvoj turistického ruchu.

Seznam kandidátů

 1. Hynek Kliment, 52 let, kreativec (film, fotografie, reklama, marketing), produkční, producent, Piráti
 2. Petr Žurek, 48 let, podnikatel, producent, Piráti
 3. Lukáš Peklanský, 31 let, provozní technik, Piráti
 4. Ladislav Rajčan, 31 let, pracovník bezpečnostní služby, Piráti
 5. Radim Raček, 19 let, freelancer, odborník na stavební materiály, Piráti
 6. Martina Seibertová, 19 let, umělkyně – poesie, ilustrace, hudba, Piráti
 7. Tomáš Raček, 29 let, OSH – elelktro, BEZPP
 8. Marie Kopecká, 46 let, bezpečnostní služba, Piráti
 9. Jana Vaňáková, 57 let, podnikatel OSVČ, BEZPP
 10. Miroslava Vinklárková, 43 let, freelancer, umělecká tvorba, Piráti
 11. Petra Hapalová, 29 let, obsluha reciklační ekologické linky, Piráti
 12. Vladimír Bartsch, 49 let, operátor, BEZPP
 13. Lukáš Kubeša, 20 let, student, Piráti
 14. Petr Vejmola, 54 let, řidič, BEZPP
 15. Martin Haša, 23 let, řidič autobusu, BEZPP
 16. Kateřina Romanová, 30 let, mateřská dovolená, BEZPP
 17. Antonín Vaňák, 55 let, topič, BEZPP
 18. Lukáš Zahradník, 34 let, předák linky, BEZPP
 19. Jiří Vilím, 24 let, barman, BEZPP
 20. Lucie Kopecká, 26 let, operátorka, BEZPP
 21. Michaela Remešová, 23 let, cukrářka, BEZPP
 22. Markéta Sehnalová, 28 let, recepční, BEZPP
 23. Tomáš Pavelka, 30 let, skladník, BEZPP
Navrhni úpravu