Martin Šmída: Chci posunout odpadové hospodářství v kraji správným směrem

17. 12. 2020
Martin Šmída: Chci posunout odpadové hospodářství v kraji správným směrem
Martin Šmída: Chci posunout odpadové hospodářství v kraji správným směrem

Olomouc, 17. prosince 2020 - Dnes proběhla valná hromada spolku Odpady Olomouckého kraje, které se zúčastnil také radní Olomouckého kraje pro životní prostředí Martin Šmída. „Oblast odpadového hospodářství mě velmi zajímá a věnuji tomuto tématu velkou pozornost. Odpady Olomouckého kraje jsou pro mě hlavní výzva pro celé nadcházející čtyřleté období. Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem se současnou radou Olomouckého kraje řešil,“ uvádí Šmída.

Před valnou hromadou spolku spolu se sešla jeho správní rada, kde se Šmída zúčastnil jako host a vznesl námitku proti plánované změně stanov, konkrétně proti vyškrtnutí „předcházení vzniku odpadu“ z cílů spolku. Tato změna, a zároveň ani nic dalšího, valnou hromadou schváleno nebylo, protože se členové nesešli v dostatečném počtu a valná hromada tak nebyla usnášeníschopná.

„Bohužel to signalizuje do jisté míry malý zájem o tuto problematiku, což je jedna z věcí, kterou chci změnit.“ komentuje zpětně Šmída. Přesto využil příležitosti, aby přítomné starosty alespoň informoval o možném budoucím vývoji z hlediska kraje a zároveň deklaroval zájem v řešení odpadové problematiky skrze tento spolek pokračovat.

“Mám jistou představu, jakým směrem by se odpadové hospodářství v Olomouckém kraji mělo ubírat, a vězte, že je to směr progresivní a ambiciózní, a pokud máme splnit cíle, ke kterým jsme se jako republika zavázali, tak i nezbytný a nutný,“ doplňuje Šmída.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu