Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji nekončí

09. 04. 2021
Tagy
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji nekončí
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji nekončí

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji nekončí, kraj chce přilákat i nové zájemce o tuto dotaci. Podle vyjádření kraj podpoří v nové výzvě až 150 nových žadatelů. Tímto krokem chce kraj podpořit ty žadatele, na které se nedostalo v poslední výzvě, ale také motivovat nové žadatele, aby vyměnili starší kotle za nové ekologičtější zdroje vytápění.

Hejtmanství plánuje rozdělit z Operačního programu Životní prostředí desítky miliónů korun. „Kotlíkové dotace mají pro region dvojí efekt. Výrazně přispívají ke kvalitnějšímu a ekologičtějšímu vytápění, navíc dávají práci místním topenářským firmám, které moderní zdroje vytápění instalují,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro investice, evropské projekty a Smart region.

Současně Ministerstvo životního prostředí nabídlo kraji další peníze na přijetí nových žádostí.„Nově bychom mohli podpořit dalších přibližně 150 zájemců. Tuto dotační výzvu plánujeme vyhlásit ještě v průběhu prvního pololetí letošního roku. Od vyhlášení výzvy budou mít žadatelé jeden měsíc na přípravu žádostí a povinných příloh, než dojde k samotnému spuštění příjmu žádostí,“ dodala Dvořáková Kocourková.

S kotlíkovými dotacemi se počítá také v příštím roce. Nový program by měl být schválen v první polovině tohoto roku. Olomoucký kraj bude také formou ankety zjišťovat, zda bude o nový program předběžný zájem.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Navrhni úpravu