Marika Řehová

Marika Řehová (* 19. července 1988) je členkou KS Olomouckého kraje a MS Olomouc. Narodila se a převážnou část života prožila v Ostravě, kde studovala SOŠ strojírenskou a SOŠ zdravotnickou. Nyní žije v Olomouci a pracuje v nemocnici na oddělení JIP, v současné době je na mateřské dovolené. Je maminkou dvou synů, z nichž jeden trpí poruchou autistického spektra.

Důvody jejího vstupu do České pirátské strany je dlouhodobá nespokojenost s českou politickou scénou, u které vyžaduje především transparentnost, otevřenost, zodpovědnost a bezúhonnost. Ráda by na politickém poli uplatnila své vědomosti a zkušenosti především ze zdravotnictví a sociální sféry v oblasti péče o lidi s PAS. Ale nezávisle na své zaměření hlavně naslouchá lidem a jejich trápení, protože právě to považuje za nejpodstatnější.

Je velkou liberálkou, nenapravitelným snílkem, altruistou a v životě se vždy rozhodovala nejen rozumem, ale i srdcem. Miluje a chrání život a je vděčná za vše, co v životě přichází včetně toho špatného.

Je multipotenciální a stále se všeobecně vzdělává, zajímá se o orientalistiku a arabistiku, má ráda knihy, historii, cestování, ráda šije, tancuje, žije aktivním sportovním a společenským životem.

CHCI VĚDĚT VÍCE