V Olomouckém kraji lidé odložili více než 3000 starých mobilů

15. 11. 2021
V Olomouckém kraji lidé odložili více než 3000 starých mobilů

Přes 3000 mobilů bylo odloženo v knihovnách po celém Olomouckém kraji. Osvětová kampaň se setkala s úspěchem, v rámci kterého upozorňovala na ekologickou likvidaci starší elektroniky. Nejúspěšnější knihovny zapojené do projektu si mezi sebe rozdělily dar ve výši 30 000 Kč, který poskytl Olomoucký kraj.

Osvětová kampaň měla za cíl upozornit na ekologické zacházení se starší elektronikou, která běžně končí na skládce a není tak ekologicky zrecyklována. Problémem totiž, je že i starší elektronika nepatří na skládku, což velká část populace neřeší. Mezi nejúspěšnější knihovny, které se do akce zapojily, patřily půjčovny knih v Olomouci, Lipníku nad Bečvou, Lošticích a v Jindřichově na Hranicku. Finanční dar, který poskytl Olomoucký kraj byl slavnostně předán v Jindřichově.

„Počet vybraných telefonů nás velmi příjemně překvapil, sesbírané množství však nebylo hlavním cílem projektu. Především jsme chtěli upozornit na problematiku sběru a následné recyklace drobných vysloužilých elektrozařízení, které spousta lidí likviduje společně s běžným komunálním odpadem,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....