Úterní hlášení od kormidel - Lubomír Vlček

20. 08. 2019
Úterní hlášení od kormidel - Lubomír Vlček

Úterní hlášení od kormidel. Tak se jmenuje seriál rozhovorů s našimi členy a zastupiteli v Olomouckém kraji. Každé úterý přinášíme zajímavé rozhovory s lidmi, kteří jsou součástí Pirátské strany.

Dnes jsme vyzpovídali Lubomíra Vlčka ze Šumperka.

Řekni nám něco o sobě.

Letos jsem oslavil kulaté 40. narozeniny. Po celou dobu žiji v podhůří Jeseníků, v její bráně, městu plném zeleně, městě s obrovským potenciálem a to v Šumperku. S klidným srdcem o sobě prohlašuji, že jsem velmi silným patriotem a na toto město nedám dopustit. Vzděláním jsem strojař a ajťák, v současné době pracuji v nadnárodní společnosti, v oblasti lisoplastařství. Od roku 2006 jsem ženatý a od roku 2016 hrdým otcem nádherné dcery. Mezi mé záliby řadím mimo rodiny, která je pro mne vždy na prvním místě, silniční cyklistiku. S fyzickým vypětím, kterým vždy dokončuji své vyjížďky, dokonale odfiltruji problémy všedních dnů …

Lubomír Vlček

Jak vnímáš život v naší republice?

Jak jinak, jsem tu šťastný! Naše země se může chlubit krásnou přírodou, bohatým kulturním dědictvím, pracovitými lidmi a jakousi jistotou pro život, kterou každý člověk potřebuje pro to, aby se mohl rozvíjet. Jsem pyšným občanem České Republiky a dělá mi radost a potěšení naši zem vychvalovat všude, kde se vyskytnu a před všemi, které potkám. Jakožto součást Evropské unie jsme pevným a stabilním článkem celého společenství, s lidmi, kteří dovedou posouvat celý svět k lepšímu (jen jim dát prostor :-)) Je pro mne tudíž velice potěšující plynulá vzestupná tendence Pirátů, kteří v mých očích zosobňují vše, co od moderní politiky očekávám. Díky!

Jak se ti žije ve tvém městě?

Šumperk je městem, které mohu doporučit každému! Rozlohou nevelké, svými možnostmi a krásou bez hranic. Jsme branou do Jeseníků, hor s duší, plné zeleně, čistého vzduchu, nedotknuté krajiny, která každého překvapí svou rozmanitostí. Šumperk má dlouhou historii, je třeba jej však dále rozvíjet a otevírat lidem. Vnímám obrovský potenciál, jak jej dělat stále zajímavějším pro širokou škálu obyvatelstva.

Lubomír Vlček

Jak se změnil Tvůj život od vstupu do Pirátské strany?

Vstupem do Pirátské strany jsem dosáhl svého cíle, být u toho, když zdravý rozum, cit pro výsledek, nezkroucená fakta a přirozeně lidsky podaná politika začne oslovovat širokou masu lidí. Pirátská strana je nyní faktickým lídrem pro liberálně smýšlející lidi, kteří nepodléhají dezinformacím a aktivně se zapojují do formování občanského soužití. Je složité opustit svou komfortní zónu a postavit se do čela těchto lidí a i formálně vstoupit do podvědomí svého okolí se zprávou: „Jsem hrdý Pirát a jsem tu pro vás!“ Já to udělal a nadále budu vykonávat službu lidem kolem sebe. Jakkoliv to bude těžké, dal jsem se na cestu, kterou vnímám jako tu jedinou a správnou. Pod vlajkou Pirátů mám však jistotu zázemí a podpory stejně smýšlejících lidí, za což mnohokrát děkuji a vzkazuji: „Férově a narovinu!“

Na čem zrovna pracuješ? Co se zatím podařilo dotáhnout do konce?

Spolu se svými kolegy jsme se pokusili v roce 2018 vstoupit do městského zastupitelstva. Toto se nám bohužel nepodařilo, proto se naše snažení přesunulo především do občanských aktivit. Spolupořádání několika happeningů, úklidových akcí, či otevřených debat a schůzí, se snažíme dále šířit pirátskou myšlenku mezi ostatní lidi.

Našim přístupem k férové práci, bez skrytých úmyslů, jsme oslovili politické hnutí, které v Šumperku zasedá v zastupitelstvu a podařilo se nám vyjednat 4 pozice v komisích města. Na těchto pozicích aktivně vystupujeme s návrhy a úpravami, které by měly reflektovat potřeby občanů a následně jsou pak řešeny radou města. Prakticky chceme touto prací dokázat, že jsme připraveni být dobrými zástupci lidí v městském zastupitelstvu. Je před námi cesta do roku 2022, kde již budeme jistě schopni oslovit větší počet našich sousedů, obyvatelů města Šumperka.

Lubomír Vlček

Co bys na závěr vzkázal všem našim voličům a občanům?

Žijeme v digitální době, kdy se informace šíří rychleji, než jsme schopni v mžiku vyhodnocovat. Byl bych tedy moc rád, aby si lidé ověřovali zdroje, čerpali z více míst, uvažovali s rozmyslem a ne na „první dobrou“. Vzájemná úcta k ostatním, nenadřazování svých názorů a naslouchání by pak mělo být jakýmsi standardem … Otevřené oči a hlavně otevřené srdce je pak cestou ke vzájemné toleranci a společnému soužití. A pokud by někdo měl ambice a chuť měnit něco, co považuje za nesprávné, ať to udělá! Ať osloví okolí, neboť jistě nalezne spřízněnou duši, díky které může posunout svůj záměr dál.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....