Střípky ze 4. zastupitelstva města Přerova

27. 02. 2019
Střípky ze 4. zastupitelstva města Přerova

Přerov, 27. 2. 2019 - Rozhodnutím vládnoucí koalice se zastupitelstva konají pouze jednou za dva měsíce a množství bodů k projednání se tak hezky nastřádalo. Proto zmíníme jen ty nejzajímavější.

Žeravice nedáme

Tiskovou zprávou jsme informovali, že hájíme zájmy občanů místní části Žeravice a jsme proti vzniku zemníku tamtéž. Jde o velkou těžební jámu, která by byla zásahem do životního prostředí nejen místních, ale díky roznosu prachu také občanů Čekyně, Předmostí a dost pravděpodobně i samotného Přerova. Podrobněji o rizicích v tiskové zprávě.

Podařilo se nám iniciovat vznik odborné pracovní skupiny, která se na celou věc podrobně podívá a dá zastupitelstvu komplexní zprávu. Navíc o záležitosti napříště bude rozhodovat veřejně celé zastupitelstvo, nikoli jen rada města.

„V diskuzi byl ovšem zarážející postoj některých radních, že nejsou s problematikou dostatečně seznámeni. Pokud tomu tak skutečně je, není na místě se ptát, proč tedy se zemníkem při hlasování na radě města souhlasili?“ táže se předseda zastupitelského klubu Společně pro Přerov a Pirátů Jan Horký. Smutným faktem však zůstává, že většina koalice se zcela zdržela hlasování. Vyjadřují tak svou lhostejnost k místní části Žeravice?

Městský Facebook

Klub zastupitelů Společně pro Přerov a Piráti předložil také návrh na zřízení oficiálního kanálu města na Facebooku a Instagramu. Nebylo bohužel přijat ve své původní podobě, přesto se alespoň podařilo myšlenku vtěsnat do úkolu pro radní, aby se zabývali možností využívání sociálních sítí. Výsledek je zatím tedy nejistý. „Myslím si, že by měla být vůle všech zastupitelů mít ve 21. století digitálně propojenou a informovanou společnost, proto mi přijde smutné hledat výmluvy proč to nejde“, shrnul hlasování místopředseda přerovských Pirátů David Hošek.

Počátek obnovy pasáže

Obnova pasáže mezi Palackého a Kratochvílovou ulicí byla jednou z našich programových priorit. Pavel Ondrůj, nositel tohoto klíčového projektu, proto prosadil úkol pro náměstka pro majetek, aby zahájil jednání s majiteli nebytových prostor v pasáži o postupu obnovy prostorů v pasáži. Připravuje se totiž výměna výloh v městských prostorech, ale jsme přesvědčeni, že by se mělo postupovat jednotně v celé délce pasáže. Náměstek by měl příště zastupitele informovat a postupu svých jednání. Doufejme, že jde o počátek obnovy pasáže do její původní noblesní podoby.

Pokračování příště

Další zasedání zastupitelstva města je svoláno až po Velikonocích na úterý 30. dubna, ale už teď nám něco napovídá, že půjde opět o výživné jednání. Můžete se spolehnout, že budeme i nadále prosazovat náš politický program.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....