Report radního Martina Šmídy k odpadovému hospodářství v Olomouckém kraji

13. 05. 2021
Report radního Martina Šmídy k odpadovému hospodářství v Olomouckém kraji

Jak už dobře víte, odpadové hospodářství v Olomouckém kraji je pro mě jedna z hlavních priorit, které se jako radní věnuji. Minulý týden proběhla správní rada spolku Odpadu Olomouckého kraje. Prosincová valná hromada nebyla usnášeníschopná, spolek tedy vyhlásí na červen novou. Na ní by měli rezignovat členové správní rady, kteří doposud stávají ze zástupců velkých měst, které již ve spolku nejsou členy.

Správní rada bude nyní tedy, stejně jako v servisní společnosti, pětičlenná a složená ze zástupců malých obcí a ze zástupce kraje, který má usnadnit koordinaci nejen mezi obcemi samotnými, ale i mezi obcemi a městy zastoupenými v odpadové akciovce.

Cílem je připravit se společně na ukončení skládkování v roce 2030 a další služby spojené s odpadovým hospodářstvím.

Kromě projektu Odpadu Olomouckého kraje, proběhla první schůzka pracovní skupiny SMART regionu zaměřená právě na odpadové hospodářství. Tuto pracovní skupinu jsem složil z toho důvodu, abych svůj mandát vykonával i v těchto organizacích svědomitě a na základě faktů.

Skupina je složena ze zástupců všech možných koutů odpadového hospodářství počínaje zástupci svozovek, koncovek, recyklačních firem, poradenských firem či neziskových organizací a konče zástupci samospráv. Velmi se těším na další plodné diskuze. Chci naslouchat odborníkům i jinak dotčených subjektů. I odpadové hospodářství by mělo být smart, tedy chytré. A nemyslím tím jen nějaké kontejnery se senzorem naplněnosti, ale spíše inteligentní systém logistiky a nakládání s odpady, ideálně materiálové recyklace.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....