Projekt odpadů Olomouckého kraje zažívá skutečný restart

01. 07. 2021
Projekt odpadů Olomouckého kraje zažívá skutečný restart

V krátkém sledu proběhla v Olomouckém kraji valná hromada Spolku Odpady Olomouckého kraje z. s. a Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje a. s.. Na valných hromadách bylo zvoleno nové vedení a schváleny nové stanovy. Olomoucký kraj i nadále deklaroval pozici koordinátora projektu a vyzval k zásadnímu restartu.

Ve čtvrtek 24. 6. proběhla usnášeníschopná valná hromada Spolku odpady Olomouckého kraje z. s.. Mohly tak proběhnout důležité změny - aktualizace stanov, zúžení počtu členů správní rady na pět, zvolení nového vedení. Spolek se tak stal skutečně venkovským odpadovým spolkem. Velká města, krom Hranic, spolek opustila, jejich zástupci tak opustili také vedení. Olomoucký kraj nabídl a potvrdil svou koordinační úlohu a zastupitelstvem schválený kandidát Martin Šmída byl následně valnou hromadou zvolen do čela správní rady spolku. Ostatní členové jsou pánové Střelák (Krumsín), Zamazal (Špičky), Pešák (Čechy) a Svoboda (Tovačov).

Ve středu 30. 6. pak proběhla i několikrát odložená valná hromada Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje a. s. Ta měla na programu rovněž změnu stanov a navolení orgánů. Z dřívější dohody vyplynulo, že společnost přejde na tzv. německý model řízení, tedy že představenstvo je výkonným orgánem, který volí dozorčí rada. Takto zvolená dozorčí rada pak zvolila nově pětičlenné představenstvo, jehož předsedou byl zvolen primátor Olomouce Miroslav Žbánek, místopředsedou zástupce Prostějova Aleš Matyášek a ostatní členové jsou pánové Střelec, Střelák a Šmída.

„Po mnoha letech příprav a diskuzí skutečně stojíme na startovní čáře. Obě organizace jsou řádně ustanoveny a můžeme se společně pustit do práce. Cílem není nic menšího, než pozvednout úroveň odpadového hospodářství v Olomouckém kraji, vyrovnat se s novou odpadovou realitou, připravit se na zákaz skládkování v roce 2030 a splnit vytyčené recyklační cíle,“ uvádí radní Martin Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....