Piráti Olomouckého kraje si zvolili nové vedení

21. 11. 2013
Piráti Olomouckého kraje si zvolili nové vedení

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se v olomouckém klubu Nirvana konalo volební zasedání krajského sdružení České pirátské strany v Olomouckém kraji. Hlasovalo se o odvolání dosavadního předsedy, a vzápětí se volilo nové vedení krajského sdružení. Na zasedání proběhla rovněž nominace a volba zástupce kraje v republikovém výboru strany.

U Pirátů se považuje za dobrý zvyk nabídnout po volbách dosavadní funkci k dispozici. Je to příležitost, jak znovu požádat o důvěru pro další činnost, popř. být nahrazen někým schopnějším. Je to jeden z principů přímé demokracie, který Piráti nejen prosazují, ale aplikují i sami na sebe.

Po povolebních rezignacích obou místopředsedů Martina Šmídy a Vojtěcha Pikala bylo předsednictvo sdružení neusnášeníschopné, a bylo proto řádně svoláno volební zasedání.

Hlasovalo se přes Internet, a do voleb se tak mohli zapojit nejen členové fyzicky přítomní na zasedání, ale také ti, kteří se připojili ze svých počítačů vzdáleně. Tento způsob hlasování byl vyzkoušen již v září na celostátním fóru Pirátů v Plzni a nyní byl úspěšně aplikován i na krajské úrovni.

Předseda Petr Bajgar i přes přímou výzvu po volbách rezignovat odmítl, načež podal jeden z olomouckých členů podnět k jeho odvolání. Tento návrh získal dostatečnou členskou podporu na to, aby se o něm hlasovalo, a tak na zasedání proběhlo samotné odvolání Petra Bajgara z postu krajského předsedy, kdy drtivá většina přítomných členů (9 hlasů) byla pro odvolání, proti návrhu nehlasoval nikdo a zdržel a jeden hlasující.

Následovala očekávaná volba nového předsednictva. Ve volbě proti sobě stanuli Petr Bajgar (fyzicky nepřítomen) a Martin Šmída.

Martin Šmída ve své kandidátské řeči zdůraznil snahu o uklidnění některých osobních sporů uvnitř krajského sdružení, zlepšení komunikace v rámci strany i navenek, týmový a demokratický přístup:

Mým cílem je, aby olomoucké sdružení bylo aktivní a jeho činnost byla užitečná jak pro pirátskou stranu, tak pro občany a naše voliče.

Ve volbě samotné získal Martin Šmída 10 hlasů, Petr Bajgar 1 hlas, nikdo se nezdržel. Předsedou krajského sdružení byl tedy zvolen Martin Šmída.

Ing. et Ing. Martin Šmída je členem Pirátů od roku 2012, a jak sám říká, hlavně kvůli sporům s organizacemi OSA nebo DILIA, na něž naráží jako ochotnický herec a režisér, autor hudby a textů v kapele a pořadatel koncertů. Pod vlajkou Pirátské strany pořádal např. festival svobodné kultury KYTARY IN MAJETÍN - PIRATE PARTY. V posledních volbách do poslanecké sněmovny získal nejvíce preferenčních hlasů a přeskočil tak lídra kandidátky. V Majetíně, kde žije, získali Piráti takřka 10% hlasů a skončili čtvrtí. viz. MF DNES.

V tomto státě je stále mnoho absurdních a zastaralých zákonů, které je potřeba změnit, nebo o nich alespoň rozvířit veřejnou diskuzi.

1.místopředsedou byl zvolen Roman Kümmel, 2.místopředsedou byl v nepřítomnosti zvolen Vladimír Hlavinka.

Do funkce vedoucího krajského mediálního odboru byl zvolen Radim Studený, funkci vedoucího administrativního odboru bude opět vykonávat Vojtěch Pikal, který svou silnou pozici po své rezignaci jednomyslně obhájil.

Následovala rozprava o nominacích do republikového výboru. O členství ve výboru projevil zájem relativně nový člen, student práv, Jakub Burget

Uvědomuji si, že republikový výbor je hlavně hromada práce. Po některých nedávných událostech chci všechny ujistit, že mi nejde o funkci, ale hlavně o činnost, která je s tím postem spojená. Jakub Burget po své nominaci a zvolení jako zástupce kraje v republikovém výboru dále řekl: Děkuji za zvolení a nominaci. Budu se snažit být v republikovém výboru primárně jako zástupce názorů v kraji a teprve sekundárně sám za sebe. Být součástí republikového výboru vnímám jako možnost kraje být ve výboru více slyšet.

Po ukončení zasedání krajského fóra zasedlo ještě krátce nové krajské předsednictvo, které přijalo staronového člena Petra Kapounka, který se jako jeden z prvních členů Pirátské strany a spoluzakladatel krajského sdružení nyní opět vrací jako člen.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....