Piráti a Starostové navštěvují obce po celém Olomouckém kraji. Sbírají připomínky od občanů i od starostů.

12. 07. 2021
Piráti a Starostové navštěvují obce po celém Olomouckém kraji. Sbírají připomínky od občanů i od starostů.

Starosta a lídr společné kandidátky Tomáš Müller a další kandidáti pravidelně navštěvují jednotlivé obce napříč celým krajem. Od začátku června, kdy se uvolnila poslední protiepidemická nařízení jich stihli navštívit více než 20. Prozatím se vydali do oblastí Jesenicka, Olomoucka, Mohelnicka a Prostějovska. Těchto návštěv se účastní i místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal a kandidáti Viktor Tichák a Jaromír Horký. V rámci návštěv byla uspořádána také debata v Lošticích, které se zúčastnil i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

V plánu je navštívit všechny oblasti Olomouckého kraje. V každé oblasti lidé řeší trochu jiné problémy, mnoho věcí ale trápí všechny bez rozdílu.

„Cesty do všech koutů našeho kraje mě opravdu baví. Sbíráme podněty a připomínky od občanů i od místních starostů a tak máme skvělou zpětnou vazbu na náš program. Se starosty se shodujeme na tom, že náš kraj potřebuje velmi rychle dát do pořádku infrastrukturu. Lidé potřebují kvalitní silnice, aby mohli dojíždět do práce a do škol. Olomoucký kraj má ve své správě obrovské množství silnic 2. a 3. třídy. Nemá však dostatek peněz na jejich údržbu. Potřebujeme pomoc od státu,” říká lídr koalice Pirátů a Starostů v Olomouckém kraji Tomáš Müller.

„Se starosty obcí jsme za jedno, že řešení tohoto problému spočívá v rozpočtovém určení daní. Tedy v tom, aby část peněz vybraných z daní šla rovnou do rozpočtu krajů a obcí. A to spravedlivě podle toho, kolik kilometrů silnic má kraj nebo obec opravdu ve své správě. Jak nám ukazuje zkušenost, kraje a obce totiž hospodaří s veřejnými penězi výrazně efektivněji než stát. Lidé v místě vždycky vědí lépe, za co je potřeba peníze utratit,” doplňuje Tomáš Müller.

“Podobná setkání s občany i starosty v obcích Olomouckého kraje průběžně absolvuji již skoro čtyři roky. Myslím si, že toto setkávání je nezbytně nutné proto, abychom jako poslanci opravdu vycházeli z každodenní reality občanů a nebyli odtržení od reality. Těším se moc na další návštěvy i v rámci probíhající předvolební kampaně.” komentuje Vojtěch Pikal.

„Na ulicích nejen rozdáváme noviny, ale často také (a moc rádi) diskutujeme s občany, kterým chceme mimo jiné ukázat, že jsme i my normální lidé a že je v zájmu nás všech, abychom si zkvalitňovali život v naší zemi a vrátili jí budoucnost,” dodává Viktor Tichák.

„Díky kontaktu s lidmi v regionech se nám potvrzují nejčastější problémy, které lidi trápí. Ať už je to problém s dostupností bydlení, dopravní obslužností či suchem v krajině. S Piráty a Starosty jsme připravili propracovaný plán, který tyto oblasti chce vyřešit,“ komentuje Jaromír Horký.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....