Listopadové okénko místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala

07. 12. 2020
Listopadové okénko místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala

Počátkem měsíce jsem se účastnil několika schůzek s arménským velvyslancem k aktuální situaci v Arménii, kde se rozhořel (a nyní již i opět nešťastně a provizorně vyřešil) jeden z tzv. zamrzlých konfliktů mezi Arménii a Ázerbájdžánem. V listopadu jsem se zúčastnil také sedmi schůzí PS PČR, přičemž jsem tradičně i jednání částečně řídil. Jen pro Vaši informaci - běžně bývá v průměru méně než jedna schůze za měsíc.

V listopadu jsem se primárně podílel na tvorbě rozpočtu strany na rok 2021 a také na přípravě analýzy k předvolební koalici se STAN. Rovněž jsem se angažoval v organizační změně stanov, kterou nyní projednává Celostátní fórum. První víkend v lednu se koná zasedání Celostátního fóra, které bude muset proběhnout zcela online a kterému opět předsedat a podílím se na jeho přípravě. Inicioval jsem také založení týmu pro primární volby na celostátní úrovni. Zúčastnil jsem se také množství dalších jednání – mezi nimiž setkání výkonných týmů strany, setkání administrativního a technického odboru strany, pravidelné schůze Republikového předsednictva či zasedání předsednictva European Pirate Party. V neposlední řadě jsme společně s mým týmem analyzovali názory veřejnosti na změny volebního systému v senátních volbách a volebního systému vůbec (např. korespondenční volbu, jednodenní hlasování apod.).

S mým legislativním týmem jsme:

Zajistili odvolání Petra Rafaje z pozice předsedy ÚOHS

Na jeho kauzy i nedostatečné schopnosti jsme upozorňovali více než rok. Dvakrát jsme interpelovali předsedu vlády, zdali navrhne prezidentovi Rafajovo odvolání. První interpelaci jsme na pana premiéra podali v létě roku 2019. Po nečinnosti vlády a dalších skandálech předsedy Rafaje jsme podali další interpelaci v srpnu tohoto roku, a poté co vláda začala činit kroky k jeho odvolání jsme vyzvali prezidenta k přijetí návrhu na Rafajovo odvolání. Rafaj byl po našem tlaku donucen k rezignaci k 1. prosinci 2020.

Na základě kritiky vlády zabezpečili úpravu výběrového řízení na předsedu ÚOHS

Již během posledních dnů Petra Rafaje ve funkci se objevovaly v médiích informace o novém předsedovi Úřadu. Velkým favoritem téměř okamžitě byl Petr Mlsna, bývalý ministr v Nečasově vládě a současný náměstek ministra vnitra. S tím, že by na post předsedy ÚOHS nemělo být konáno veřejné výběrové řízení, neměla problém drtivá většina politické reprezentace. Jelikož si pana Mlsnu velice rychle pozval na Hrad i pan prezident, bylo nutné jednat rychle, aby předseda nebyl obsazen politickou dohodou.

Poskytl jsem tento komentář, ve kterém jsem postup vlády zkritizoval a vyzval ke konání výběrového řízení. Tlak, který jsme vystupňovali, se vydařil a vláda slíbila konání výběrového řízení. Bohužel parametry výběrového řízení nebyly podle našich představ. Výběrová komise podle pravidel vlády měla mít pouze tři členy, přičemž dva z nich byli se současnou vládou úzce provázaní - Yvona Charouzdová jako personalistka Úřadu vlády a Josef Postránecký jako státní tajemník ministerstva vnitra. Zároveň v komisi chyběl expert na hospodářskou soutěž a člověk mimo státní správu. Zásadní problém byla podmínka, že kandidáti museli mít bezpečnostní prověrku v režimu důvěrné už v době přihlášky.

Proto jsem vydal výzvu vládě k úpravě podmínek výběrového řízení. Minimálně k odstranění nesmyslné podmínky bezpečnostní prověrky k okamžiku podání žádosti. Ačkoliv výběrové řízení nakonec neproběhlo tak transparentně jak mělo, alespoň si vláda uvědomila svou chybu a podmínku bezpečností prověrky odstranila na naši žádost.

Předložili reformu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek

V létě jsme uspořádali kulatý stůl k reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Ten se konal v prostorách Senátu PČR 25. 6. 2020. Jednání se zúčastnili Zdeněk Hraba a Vojtěch Pikal a poslanci Pavel Pustějovský (ANO), Marek Výborný (KDU-ČSL) a zástupci Úřadu vlády a Sdružení měst a obcí ČR. Na tomto kulatém stolu se našla politická shoda zástupců výše uvedených politických stran na základních principech reformy.

Třetího prosince jsme vyjednali podporu několika politických stran pro návrh Rekonstrukce státu, Transparency International a Oživení na reformu ÚOHS a dozoru nad zakázkami. Návrh jsme dnes podali.

Ústavně právní výbor odmítl naše návrhy na umožnění Nejvyššímu státnímu zástupci napadat u soudu nezákonné územní plány

U sněmovního tisku 237 jsme podali různé alternativy pro umožnění Nejvyššího státního zástupce a Veřejného ochránce práv podat návrh na zrušení nezákonného opatření obecné povahy. V praxi se jedná především o územní plány. Je to jeden z největších deficitů současné úpravy soudního řádu správního. Bohužel ÚPV naše pozměňovací návrhy pres doporučující stanoviska Veřejného ochrance práv a Nejvyššího státního zastupitelství nedoporučil

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....