Dobrovolnicky jsme uklidili černé skládky

28. 04. 2015
Dobrovolnicky jsme uklidili černé skládky

V sobotu 18. 4. se sešli členové a příznivci Pirátské strany a místního sdružení Pirátská tvrz a jiní dobrovolníci, aby společně uklidili několik černých skládek kolem břehu říčky Olešnice. Úklid se konal v rámci celorepublikové dobrovolnické akce “ukliďme Česko”, od nichž jsme nafasovali pytle a rukavice.

V první fázi jsme uklízeli prostor mezi mostem na stezce Majetín - Brodek a mostkem u rybníka Kleštínek. Nejvíce se vyskytovali láhve od vodky, tu a tam nějaký jiný běžný binec (igelity, plechovky, apod.). Mezi splavem a Kleštínekem jsme narazali na černou skládku bioodpadu, k níž přibyly nějaké další odpady včetně nebezpečných (eternit). S azbestem jsme nijak nemanipulovali. Stejně tak množství bioodpadu čeká na likvidaci od obce.

Po uklizení první etapy jsme překročili potok a jali jsme se uklízet druhou stranu, kde je v mapách vyznačena polní cesta, která prochází přes katastry Brodku a Kokor. Míra znečištění a počet černých skládek nás nemile překvapil. Záhy jsme narazili na několik pneumatik a další eternit, pravděpodobně myslivecký sypák pro drbnou zvěř. Nevíme přesně, jaká je to honitba, tudíž příslušné myslivecké sdružení jsme nekontaktovali. Sypák je, dle našeho názoru, ještě opravitelný. Což se nedá říct o další hromadě eternitu o kousek dál. Tuto černou skládku jsme nezlikvidovali, to nebylo v našich silách. Stejně tak mnoho hromad sutin, cihel a betonu. Na to je potřeba mechanizace. I přesto jsme sesbírali zhruba 100 pytlů odpadků, 30 pneumatik, několik koberců a zbytky z jednoho auta ve značném stádiu rozkladu.

Obec Brodek poslala traktor s kontejnerem a první polovinu odpadu z jejího katastru ihned odvezla na sběrný dvůr.

Druhou polovinu jsme nashromáždili u Kleštínku. Pro obec Kokory jsme nashromáždili odpad z jejího katastru na konci naší trasy v bezprostřední blízkosti kokorského zemědělského družstva. Byla přislíbena likvidace místními myslivci.

Uklízeli jsme nepřetržitě od 9:00 do 15:00 hodin. Poté jsme se sešli opět u rybníka Kleštínek, rozdělali oheň a opekli špekáčky. Od obce Kokory jsme navíc dostali několik nealko nápojů a cukrovinek.

Děkujeme všem, co naši akci podpořili a především těm, kteří se jí osobně zúčastnili. Bylo nás cca 12, včetně posil z pirátského místního sdružení Olomouc.

Na příští rok se pokusíme vytipovat další lokality, kde je úklid potřeba a zase bychom nějaké černé skládky dobrovolnicky zlikvidovali. A ty, které dobrovolnicky zlikvidovat nedokážeme, tak alespoň zmapovali a upozornili na ně příslušné obce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....