Bc. Tomáš Koláčný: Best practices v oblasti participativního rozpočtování

25. 03. 2018
Bc. Tomáš Koláčný: Best practices v oblasti participativního rozpočtování

Chcete most? Nebo park? Osvětlení ulice? Participativní rozpočet je nástroj, který umožňuje občanům města rozhodovat o veřejných financích. Piráti pro Vás i pro sebe pořádají další veřejné setkání tentokrát na téma Participativní rozpočet.

Dnešním hostem v Picolu je Bc. Tomáš Koláčný, uvolněný člen Rady města Brna pro otevřenost a participaci, předseda Komise organizační a otevřenosti úřadu Rady města Brna, člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna. V rámci svého působení v brněnském zastupitelstvu se Tomáš věnuje především tvorbě a implementaci mechanizmů participace, díky kterým se mohou obyvatelé zapojit do rozhodování o budoucnosti města. V červnu 2016 byl Tomáš zvolen do Rady města Brna jako Radní pro oblast otevřenosti města a participace obyvatel. V roce 2017 Tomáš úspěšně odpilotoval 1. ročník participativního rozpočtu, do kterého se mu v průběhu celého procesu podařilo zapojit přes 50 tisíc lidí z řad široké veřejnosti.

„Řada samospráv po celém světě se v současnosti snaží vyřešit problém nízké občanské angažovanosti, klesajícího zájmu o veřejnou správu a často neexistující platformy pro vzájemný dialog samosprávy a veřejnosti. Jedním z progresivně se rozvíjejících nástrojů, který umožňuje do značné míry nastíněné problémy řešit, je participativní rozpočtování. Přednáška si klade za cíl představit problematiku participativního rozpočtování jak v obecném měřítku, tak i na příkladě implementace ve městě Brně.“ Říká Tomáš Koláčný

Od zavedení participativního rozpočtování se očekává zejména větší informovanost a zapojení obyvatel do tvorby městského rozpočtu, zlepšení komunikace mezi občany a úřadem, zapojení občanů do strategického rozhodování a posílení sousedských a komunitních vztahů.

PaRo je to způsob, jak mít zdravější a šťastnější město. Pojďme to dělat! Přijďte se dozvědět jaké jsou výhody vytváření projektu ve spolupráci s dalšími lidmi!

19.4.2018 v 18 hodin v Picolu, 8. května 522/5, Olomouc

Přijďte probrat váš nápad!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Letní report z Pirátské Tvrze
15.07.2022

Letní report z Pirátské Tvrze

Vážení čtenáři našich pravidelných reportů, s příchodem léta a letních dnů se tak nějak přirozeně uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se také široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních akcí pod širým nebem....